Κ α λ ώ ς  ή ρ θ α τ ε   στην ιστοσελίδα της   Χ Α Ρ Α Ξ Ι Σ   Δωδεκανήσου.

                                                   Με την δομή της, η Χάραξις Δωδεκανήσου, εφαρμόζει  μια σύγχρονη

                                                   φιλοσοφία, στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των τεχνικών 

                                                   γραφείων, παρέχοντας  ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον συγκεκριμένο

                                                   τομέα.

                                                   Μηχανικοί, σύμβουλοι και συνεργάτες με τις υπηρεσίες μας 

                                                   προσπαθούμε να καταστήσουμε έναν καλύτερο τρόπο ζωής,

                                                   γνωρίζοντας  ότι η επίτευξη του στόχου μας θα συμβάλλει
στην

                                                   ευημερία του τόπου.  

                                                   Η εκπλήρωση του στόχου απαιτεί διαρκή ενημέρωση, υψηλές 

                                                   απαιτήσεις και όραμα σύμφωνο προς τις αξίες μας.

                                                   Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε τώρα να επικοινωνούμε και μέσα απο

                                                   την ιστοσελίδα μας.

                                                   Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες ,δείγματα δουλειάς

                                                         μας  ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.