Η πορεία της Χάραξις δωδεκανήσου ξεκινά το 1995, όταν δυο νέοι

                                                   μηχανικοί, ο  Γιώργος Σάββενας  Αρχιτέκτονας μηχανικός Ε.Μ.Π. και

                                                   ο  Κώστας Χριστόπουλος
πολιτικός μηχανικός Δ.Π.Θ., αποφασίζουν

                                                   να ιδρύσουν από κοινού μελετητικό γραφείο στην πόλη της Ρόδου.

                                                   Η ολιστική προσέγγιση των αναγκών του κάθε πελάτη, το όραμα ,η

                                                   αξιοπιστία, το άρτιο αισθητικά και στατικά ασφαλές αποτέλεσμα, 

                                                   σύντομα αναδεικνύουν το γραφείο  στην Δωδεκάνησο, ενώ

                                                   δημοσιεύσεις δημιουργιών τους, κάνουν την εμφάνιση τους σε πολλά

                                                   Ελληνικά περιοδικά.

                                                   Σήμερα στο δικό της σύγχρονο χώρο, εμπειροι και καταξιωμένοι

                                                   μηχανικοί  όλων των ειδικοτήτων  και συνεργάτες, συνθέτουν μια

                                                   καταρτισμένη και δημιουργική  ομάδα, ικανή να
προτείνει,

                                                   να μελετά και να κατασκευάζει, με στόχο πάντα, την βελτίωση

                                                   της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.